• Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT
 • Vermeer VerLICHT

Vermeer VerLICHT is ook adviesbureau voor lichtadvies en bemiddeling voor levering van verlichting. Bij Vermeer VerLICHT vindt u de inspiratie voor een mooi lichtontwerp. Oprichter en eigenaar Paul Vermeer is ruim 30 jaar werkzaam in de project verlichting branche. Ook voor lezingen en opleiding kunt u bij Paul Vermeer terecht.


Visie

Licht dat de gebruiker dient. Licht dat de architectuur dient. Licht dat wil voldoen aan de eisen van morgen.


Licht bepaalt wat we zien, óf we kunnen zien. Met een goed lichtplan laten we zien wat we willen laten zien.
Om een ruimte te kunnen zien is licht nodig, zien is ervaren. Voor Vermeer VerLICHT zijn bij het vormgeven van een lichtplan verschillende parameters belangrijk, maar met name duurzaamheid. In het vormgeven van een lichtplan moet de architectuur leidend zijn. Daarbij is voor Vermeer VerLICHT een zeker minimalisme het uitgangspunt. Het lichtplan mag de architectuur dienen, zodat de architectuur of de interieurarchitectuur de hoofdrol krijgt. De oplossingen, de gereedschappen die we gebruiken, moeten innovatieve producten zijn. Het streven van Vermeer VerLICHT is dat elk lichtplan innovatief is.

Architectuur is het geven van vorm aan concept, functie, structuur en techniek. -Peter Eisenman (bekend als lid van de The New York Five).
Hetzelfde geldt voor het werk als lichtadviseur of lichtarchitect: een lichtplan is het geven van vorm aan een concept, functie, structuur en techniek.

Volgens Paul Vermeer moet het in een goede lichtstudie niet gaan om een bepaalde lichtbron of een bepaalt armatuurtype.Nee, het totale lichtplan moet een verantwoorde keuze in termen van energieverbruik, vormgeving en economische argumenten zijn. Waarbij een goed lichtplan moet draaien om de gebruiker van de ruimte. En om de juiste inpassing van armaturen in de ruimte.

Dát is de visie van Vermeer VerLICHT.